Matka Boża Oliwska

Od dnia 8 grudnia 2006 Matka Boża Oliwska jest patronką Modlitwy Różańcowej Rodziców w Intencji Dzieci.

W roku 2006 w dniu św. Józefa 20 marca (tego roku było przesunięte o jeden dzień z racji niedzieli) przyszło natchnienie aby patronką Różańca Rodziców obrać MB Oliwską. Od razu zwróciłem się z pytaniem i prośbą o zgodę do ówczesnego proboszcza Katedry Oliwskiej ks. Brunona Kędziorskiego, a on obiecał że się nad tym zastanowi. Nie minęły 2 tygodnie, kiedy wyraził zgodę, a co więcej zaprosił RR do tego, aby na stałe gościł w Oliwskiej Archikatedrze, obejmując nas swoją opieką duchową. Do tego czasu powstało w Gdańsku i w Polsce już kilkadziesiąt róż rodziców, powstała strona internetowa na darmowym serwerze, ale nie tworzyliśmy jakiegoś sformalizowanego ruchu. Po prostu pewien rytm, sposób modlitwy. Po wyrażeniu zgody przez Ks. Brunona, aby patronką Różańca Rodziców została MB Oliwska postanowiliśmy, by to przybrało formę bardziej uroczystą połączoną z zawierzeniem całej modlitwy przed Feretronem MB Oliwskiej. Jako dzień Zawierzenia wybrana została Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia. Na zaproszenie przybyli rodzice z Gdańska, Trójmiasta i okolic, przybyło również wiele osób ze wspólnoty Marana Tha, wraz z jej liderem i pasterzem kks. prof. Andrzejem Kowalczykiem, który wraz z ksiedzem Brunonem koncelebrował uroczysta Mszę Świetą, Na zakończenie odmówiliśmy po raz pierwszy Akt Zawierzenia naszej rodzicielskiej modlitwy Matce Bożej. Jeszcze ksiądz proboszcz poprosił o kilka zdań o Różańcu Rodziców, o fakty, o świadectwa - dlatego wyszedłem i z wielką radością opowiedziałem że jest nas wielu (a wówczas było to około tysiąca). Postanowiliśmy również że Akt Zawierzenia będziemy co roku w Niepokalane Poczęcie NMP ponawiać w łączności ze wszystkimi rodzicami na całym świecie, modląc się na Mszy Świętej w Katedrze Oliwskiej.

Kolejny rok zapowiadał się bardzo uroczyście, ponieważ postanowiliśmy reaktywować Konferencje o zagrożeniach duchowych młodych ludzi. Udało się wszystko zorganizować, a nawet wydrukować obrazki MB Oliwskiej z tekstem Aktu Zawierzenia, który w między czasie uzyskał imprimatur naszej Kurii (osobiste uwagi i korekty tekstu naniósł Arcybiskup Tadeusz Gocłowski). Niestety na kilka dni przed 8 grudnia zmarł nagle nasz pierwszy mentor i opiekun. Katedra czekała na swego nowego proboszcza, a my rozpoczynając mszą świętą Konferencję ponawialiśmy z ufnością jak co roku nasz Akt Zawierzenia Maryi.

Dopiero z czasem zaczęła do nas docierać głębia tego co się wydarzyło. Feretron Matki Bożej Oliwskiej ma swoją kilkusetletnią historię. Powiązany jest w jakiś sposób z Pokojem zawartym pomiędzy Polską a Szwedami w roku 1660 w Oliwie. Pielgrzymi rozpoczęli dziękczynne pielgrzymowanie za pokój już w kilka lat po tym fakcie a następnie przybrały one formę regularnych pielgrzymek organizowanych przez bractwa. Co roku w piątek przed Niedzielą Wniebowstapienia wyrusza pielgrzymka z Oliwy ku Kalwarii wejherowskiej na odpust. Pielgrzymi w liczbie ponad 100 osób pielgrzymują przez Gdańsk Osowę, Chwaszczyno, Kielno, Szemud do Wejherowa, „Boże wędrowanie” trwa przez dwa dni . Pielgrzymka Oliwska - której inicjatorami byli Ojcowie Cystersi - jest jedną z najstarszych pielgrzymek nie tylko w kraju ale i na świecie ma ona ponad 340 lat (oczywiście ma ona tylko charakter lokalny).

Obecnie feretronem Matki Bożej Oliwskiej opiekuje się Bractwo Krzyża Świętego z Oliwskiej Katedry.

Z czasem odkryliśmy że już w dawniejszych czasach w modlitwie do MB Oliwskiej było wezwanie do opiekunki matek zatroskanych o losy swoich dzieci. Na moją prośbę, ksiądz proboszcz Brunon Kędziorski zgodził się, aby rozszerzyć to wezwanie na rodziców zatroskanych o losy swoich dzieci.

Dla nas rodziców Matka Boża Oliwska jest Królową Pokoju, Wspomożycielką w naszych rodzicielskich zadaniach i troskach. Warto pielgrzymować do Oliwy i w bocznej Kaplicy odwiedzić Maryję w jej Oliwskim Feretronie. Wiele razy przychodziłem aby spojrzeć w Jej oczy, aby powierzyć Jej aktualne sprawy osobiste i Różańca Rodziców. A Ona przygarnia i wspiera ZAWSZE!